Βασικές Πληροφορίες

Το Infocycle αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος της μη περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των ΑΗΗΕ από τα εμπλεκόμενα μέρη, μέσω της ενημέρωσής τους για τις βλαπτικές επιπτώσεις από αυτήν, αλλά και της εκπαίδευσής τους για την ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός πραγματοποιήθηκαν ενέργειες επικοινωνίας και δράσεις εκπαίδευσης προς τους συνεργάτες της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ. Συγκεκριμένα, διεξήχθη Roadshow με επί τόπου συλλογή παλιών συσκευών και εκθεσιακό χώρο που αναπαριστούσε χώρο σε μονάδα επεξεργασίας. To Roadshow προβλήθηκε μέσω τοπικών ενεργειών επικοινωνίας προς το κοινό, οι οποίες περιελάμβαναν τοπική ραδιοφωνική εκστρατεία, online επικοινωνία και ενέργειες δημοσιότητας. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των δράσεων εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις για το σύνολο των εμπλεκομένων μερών στην αλυσίδα διαχείρισης των ΑΗΗΕ και εκπαιδευτικά σεμινάρια στους χώρους εργασίας των εμπλεκομένων στην ανακύκλωση φορέων.

Τίτλος έργου: Ανάπτυξη επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής εκστρατείας ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Διάρκεια υλοποίησης: Ιούλιος 2014 - Ιούνιος 2016 (2 χρόνια)

Συντονιστής Δικαιούχος: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Συνδικαιούχοι: TERRA NOVA ΕΠΕ Περιβαλλοντική Τεχνική Συμβουλευτική, XYZ PRODUCTIONS

Το έργο “Infocycle” (LIFE13 INF/GR/001342) συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ Information and Communication:

Συνολικός προϋπολογισμός: 739,875 Ευρώ

Συμμετοχή Ευρωπαϊκής Ένωσης: 369,937 Ευρώ